Znaczenie świecy paschalnej w obrzędach religijnych

Świeca paschalna odgrywa ważną rolę w trakcie obrzędów związanych ze świętami wielkanocnymi. Jest to duża, odlana z pszczelego wosku, biała świeca, na której umieszczone są różne symbole. Każdy z nich ma jakieś znaczenie. Po pierwsze ogień, który symbolizuje długa drogę jaka przebyli Izraelici przez pustynię, symbolizuje też światło. Krzyż wyryty na świecy upamiętnia męczeńską śmierć […]

Read More →