Maryja w czasie adwentu

Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa. Jest on główną postacią w okresie adwentu i Bożego Narodzenia ale nie jedyną. Dużą rolę odgrywa także Maryja, jako matka boża.

Lampiony na roraty – światło w mroku i roratka – symbol Maryjny


Światło pełni wyjątkowy symbol podczas adwentu. Wypełnia niesione przez najmłodszych lampiony na roraty, znajduje się we wieńcu adwentowym i… w świecy roratnej.
Roratka jest symbolem Maryi Panny, niosącej ludziom Chrystusa, niosącej prawdziwe Światło. Świeca jest dość duża i zawsze przepasana kokardą w kolorze białym lub niebieskim. Wybór tych kolorów oczywiście nie jest przypadkowy, symbolizują one czystość. Panna młoda przecież też ubiera białą suknie i coś niebieskiego. W przypadku roratki te kolory oznaczają czystość i niepokalane poczęcie Maryi.

Wędrująca figurka Matki Bożej


Zwyczaj z wędrującą Matką Bożą nie jest już tak powszechny, jednak są jeszcze w Polsce parafie, które go praktykują. Tradycja ta związana jest z dziećmi uczęszczającymi na roraty. Każde dziecko zawsze przynosi na mszę wycięte i podpisane serduszko, na którym zapisuje jakiś dobry uczynek jaki uczyniło. Następnie serduszka wrzucane są do jednego pojemnika. Ksiądz losuje jedno z serduszek i przekazuje wylosowanemu dziecku figurkę Maryi. Malec zabiera ją do domu na (zazwyczaj) jeden dzień i przynosi z powrotem na mszę, aby przekazać figurkę kolejnemu, wylosowanemu dziecku i jego rodzinie.