Klęcznik a Sakrament Pokuty

Meble kościelne mają zwykle wiele funkcji, nie tylko funkcje ściśle związane z ich użytecznością i funkcjonalnością, ale też często są to małe dzieła sztuki, idealnie dopasowane treścią i formą do tego jak wygląda świątynia, w jakiej epoce została zbudowana i jaki ma klimat.

Klęcznik kościelny

Klęczniki często w kościele służą osobie przewodzącej modlitwie, do przyjęcia postawy klęczącej. Jednak klęcznik do modlitwy razem ze specjalną kratką może być również przenośnym konfesjonałem! Na taki mebel jest duże zapotrzebowanie. Czasami zdarza się, że do spowiedzi przyszło wiele ludzi, a na przykład konfesjonały w kościele są tylko dwa. Wtedy szybko można przynieść kolejny konfesjonał, dostawiając po prostu klęcznik ze specjalną klatką.

Systematyczna spowiedź

Systematyczna spowiedź, czyli przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania ma ogromne znaczenie dla wzrostu duchowego człowieka i dla walki ze swoimi słabościami. Oczywiście jeżeli człowiek nie popełnił grzechu ciężkiego to wystarczy do spowiedzi przystąpić raz w roku, jednak dobrze przeżywana spowiedź ma ogromne znaczenie dla walki z grzechami poprzednimi, który także niszczą więź człowieka z Bogiem, dlatego też warto ustalić swój własny rytm przystępowania do spowiedzi na przykład raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Ksiądz spowiednik może też pomóc w określeniu takiego rytmu, jak często warto jest przystępować do spowiedzi, żeby było to z pożytkiem dla duchowego wzrostu.