Znaczenie świecy paschalnej w obrzędach religijnych

Świeca paschalna odgrywa ważną rolę w trakcie obrzędów związanych ze świętami wielkanocnymi. Jest to duża, odlana z pszczelego wosku, biała świeca, na której umieszczone są różne symbole. Każdy z nich ma jakieś znaczenie. Po pierwsze ogień, który symbolizuje długa drogę jaka przebyli Izraelici przez pustynię, symbolizuje też światło. Krzyż wyryty na świecy upamiętnia męczeńską śmierć Chrystusa. Litery alfa i omega, pierwsza i ostatnia w alfabecie greckim, oznacza początek i koniec, czyli samego Chrystusa. Czerwone kropki są symbolem ran, które zadano Chrystusowi.

Jak przebiegają uroczystości związane z Wigilią Paschalną?

Uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczynają się po zachodzie słońca. Kapłan wychodzi przed kościół, święci ogień i od niego zapala świecę paschalną. Potem wnosi ją do kościoła i ustawia obok ambony lub prezbiterium, uprzednio zrobiwszy na niej znak krzyża. W trakcie tej czynności kapłan wypowiada słowa modlitwy, które skierowane są do Chrystusa. Każdy wierny zapala świeczkę, która przyniósł z domu i przekazuje pomiędzy innych światło i dobra nowinę. Obrzędy kończą się odśpiewaniem uroczystej pieśni.

Świeca paschalna po uroczystościach wielkanocnych

Kiedy minie okres Wielkanocy, świeca paschalna staje koło chrzcielnicy. To od niej, w czasie chrztu, odpala się gromnicę i symbolizuje ona narodziny nowego chrześcijanina. W trakcie mszy pogrzebowej świecę tą umieszcza się obok trumny.